Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestStaatscourant 2019, 40695VerkeersbesluitenAanleg parkeerplaats gehandicapten Willem Speelmanhof 11 Soest

Logo Soest

Burgemeester en wethouders van Soest;

overwegende, dat de bewoner, wonende Willem Speelmanhof 11 te Soest, heeft verzocht nabij de woning Willem Speelmanhof 11 een parkeerplaats voor gehandicapten aan te geven door plaatsing van bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV-90);

dat belanghebbende in die mate gehandicapt is, dat het gewenst is gevolg te geven aan het verzoek;

dat het aanwijzen van een parkeerplaats voor gehandicapten, gelet op de ter plaatse aanwezige ruimte niet op bezwaren stuit;

dat een dergelijke aanwijzing in het belang van de vrijheid en de veiligheid van het verkeer is;

overwegende dat genoemde weg in de gemeente Soest is gelegen en bij deze gemeente in beheer is;

gelet op artikel 18, lid 1, onder d, van de Wegenverkeerswet (WVW);

mede gelet op de betreffende artikelen van het RVV 1990 en het BABW;

besluiten:

I.door plaatsing van bord E6 van bijlage I van het RVV-90 met onderbord HT-797-G nabij de woning Willem Speelmanhof 11 te Soest een parkeerplaats voor gehandicapten aan te geven;

II. een afschrift van dit besluit te zenden aan:

  • a.

    de Regiopolitie Eemland-Noord;

  • b.

    de belanghebbende.

III. dit besluit op te nemen in de Persoonsregistratie Gehandicaptenparkeerplaatsen.

Soest, 12 juli 2019