Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2019, 39935Overig

Melding voorgenomen concentratie Heiploeg International B.V. en Profish Food B.V., Autoriteit Consument en Markt

Zaaknummer ACM/19/036067

Op 11 juli 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin staat dat:

Heiploeg International B.V., een onderdeel van de Parlevliet & Van der Plas B.V.-groep, uitsluitende zeggenschap wil verkrijgen over Profish Food B.V. Thans heeft Heiploeg International B.V. gezamenlijke zeggenschap met Profish Europe B.V. over Profish Food B.V.

De betrokken ondernemingen voeren de volgende activiteiten uit:

  • Heiploeg International B.V.: vangst van en groothandel in vis, schaal- en weekdieren.

  • Profish Food B.V.: verwerken en verpakken van vis, zeevruchten en weekdieren en administratieve en logistieke afhandeling daarbij; productie van kant-en-klare vismaaltijden.

Wilt u reageren? Dat kan alleen als u belanghebbende bent. Uw reactie moet binnen zeven dagen na de publicatiedatum van deze mededeling, onder vermelding van zaaknummer ACM/19/036067 zijn ontvangen bij:

Autoriteit Consument en Markt

Directie Mededinging

Postbus 16326

2500 BH DEN HAAG

telefax: (070) 722 2355

Autoriteit Consument en Markt B.L.K. Vroomen Teammanager Directie Mededinging