Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandStaatscourant 2019, 39851Ruimtelijke plannenOntwerp Bestemmingsplan ‘Reigersborg Zuid V’ Hoogkarspel en hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Logo Drechterland

Burgemeester en wethouders van Drechterland maken het volgende bekend.

Op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening ligt met ingang van 18 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage:

 • 1.

  het ontwerp bestemmingsplan ‘Reigersborg Zuid V’,(NL.IMRO.0498.BPRBZV-ON02);

 • 2.

  het ontwerpbesluitvaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder’ voor het bestemmingsplan ‘Reigersborg Zuid V’ Hoogkarspel. 

Bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan biedt ruimte voor een nieuwe woonwijk in Hoogkarspel met ca. 128 woningen in diverse categorieën (vrijstaande woningen, tweekappers, rij- en hoekwoningen en appartementen).

Het plan ligt ten zuiden van de Streekweg, aansluitend aan de westzijde van het plan Reigersborg Zuid IV. De wijk is ingericht met water en groen en wordt aan de westzijde afgerond met een bospark. 

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Het college van burgemeester en wethouders is van plan om voor het bestemmingsplan, op grond van de Wet geluidhinder, een hogere waarde vast te stellen van ten hoogste 68 dB.

Uit het geluidsonderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 55 decibel in een deel van het plangebied als gevolg van de spoorlijn Hoorn-Enkhuizen wordt overschreden. De geluidsbelasting blijft wel binnen de maximale ontheffingswaarde van 68 decibel. 

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder en alle bijbehorende stukken liggen vanaf 18 juli 2019 voor een ieder ter inzage.  

U kunt de documenten op twee manieren bekijken:

 • 1.

  U bekijkt de documenten digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-identificatienummer: NL.IMRO.0498.BPRBZV-ON02.

 • 2.

  U maakt een afspraak om de documenten te bekijken op het gemeentehuis (Raadhuisplein 1 in Hoogkarspel) U kunt een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte, telefoon 0228-352352 of via www.drechterland.nl. 

Zienswijzen

Een ieder kan tegen het ontwerp bestemmingsplan vanaf 18 juli tot en met 28 augustus 2019 zienswijzen indienen. Voor het ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder is dit tijdens deze periode alleen mogelijk voor belanghebbenden. 

Schriftelijk:

Ontwerp bestemmingsplan: aan de gemeenteraad van Drechterland, Postbus 9, 1616 ZG, Hoogkarspel. Wij verzoeken u als onderwerp te vermelden ‘zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Reigersborg Zuid V’’; 

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder: aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9, 1616 ZG, Hoogkarspel. Wij verzoeken u als onderwerp te vermelden ‘zienswijzen ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder bestemmingsplan Reigersborg Zuid V’. 

Mondeling: 

hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de ter inzage termijn, een afspraak te worden gemaakt met een medewerker van de afdeling Ruimte, telefoon 0228-352352.