Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NissewaardStaatscourant 2019, 39450Ruimtelijke plannenGemeente Nissewaard – Voorontwerp bestemmingsplan Koninginnehof, Zuidland ter inzage

Logo Nissewaard

De gemeente Nissewaard bereidt een nieuw bestemmingsplan voor. In bestemmingsplan Koninginnehof, Zuidland wordt de bouw van 49 woningen mogelijk gemaakt.

Plangebied

Het plangebied van bestemmingsplan Koninginnehof, Zuidland ligt Zuidland.

Het plangebied grenst aan de Julianastraat (noordwestzijde), Emmastraat (noordoostzijde), Wilhelminastraat (zuidoostzijde) en de Welkomkerk (zuidoostzijde) in Zuidland.

Planfase

Voorontwerp.

Plannummer

NL.IMRO.1930.BPKoninginnehof-1001

Inzage

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan van 12 juli 2019 tot en met 22 augustus 2019 inzien:

Reacties

U kunt tot en met 22 augustus 2019 een inspraakreactie indienen. Dat kan zowel mondeling als schriftelijk.

Een schriftelijk reactie stuurt u naar:

  • gemeente Nissewaard

  • het college van burgemeester en wethouders

  • Postbus 25

  • 3200 AA Spijkenisse.

Of per e-mail naar gemeente@nissewaard.nl ter attentie van team Stadsontwikkeling.

Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken via het team Stadsontwikkeling.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het bestemmingsplan of wilt u een afspraak maken, bel dan met het team Stadsontwikkeling via telefoonnummer: 140181.