Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdStaatscourant 2019, 38753Ruimtelijke plannen[Ontwerp ‘Bestemmingsplan Duifhuisstraat 2’]

Logo Landerd

[]

Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat het ontwerp “Bestemmingsplan Duifhuisstraat 2” voor iedereen ter inzage ligt. Hieronder wordt aangegeven waarover het ontwerpbestemmingsplan gaat.

P lan

Het ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk om de bedrijfswoning aan de Duifhuisstraat 2 te verplaatsen naar de Zeelandsedreef (tussen nummer 23 en 25).

De plannen bekijken?

Het ontwerpbestemmingsplan en alle bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 15 juli 2019 tot en met 26 augustus 2019 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Landerd. Het plan kan worden ingezien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.

Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer IDN: NL.IMRO.1685.BPbgb2019duifhuis2-OW01.

Reageren?

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Uw reactie noemen wij een zienswijze.

U dient uw (bij voorkeur schriftelijke) reactie binnen de genoemde termijn van zes weken kenbaar te maken. Een schriftelijke reactie ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan moet geadresseerd worden aan de gemeenteraad van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met de heer D. Derks via 0486-458111. Let op: u kunt niet per email reageren!

Vragen?

Voor een toelichting of beantwoording van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt met de heer D. Derks via telefoonnummer 0486-458111 of via e-mail dolf.derks@landerd.nl.