Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AchtkarspelenStaatscourant 2019, 37505Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan it Noard 3, Surhuizum

Logo Achtkarspelen

Inleiding

Het bestemmingsplan it Noard 3, Surhuizum is een partiele herziening van het bestemmingsplan Surhuizum. Het bestemmingsplan it Noard 3, Surhuizum geeft een regeling om de bestemming voor deze locatie te herzien van bedrijf naar wonen.

Ter inzage

Vanaf 4 juli tot en met 14 augustus 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan inzage.  

De plannen kunt u inzien:

- in het Klant Contact Centrum tijdens de openingstijden van het gemeentehuis en;

- via onze website .

Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (planID NL.IMRO.0059.PHSzitnoard318-ON01)

Zienswijzen

Tot en met 14 augustus 2019 kunt u uw ziens­wijze kenbaar maken. U kunt een brief of e-mail sturen of een afspraak maken voor een mondelinge zienswijze. Uw brief of e-mail moet voorzien zijn van uw naam, adres en woonplaats en een motivering van uw zienswijze.

Brief: Een zienswijze stuurt u naar de gemeenteraad van de gemeente Achtkarspelen, Postbus 2, 9285 ZV Buitenpost.

E-mail: Een zienswijze per e-mail verstuurt u naar gemeente@achtkarspelen.nl 

Mondeling: Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak voor 26 juli.

Meer informatie

Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie kunt u contact opnemen met L. de Vries of F. v.d. Lugt van het team Ontwikkeling en Advies Ruimte, via het algemene telefoonnummer 14 0511.www.achtkarspelen.nl/plannen

Buitenpost, 3 juli 2019

Burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,

mr. O.F. Brouwer, burgemeester

mr. drs. E.H.C. van der Laan, secretaris