Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerStaatscourant 2019, 37303Besluiten van algemene strekkingBesluit aanwijzing toezichthouders met opsporingsbevoegdheden Deventer

Logo Deventer

Burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Deventer besluit om de heren M. Koppenhol en R. Prins, aangesteld als ambtenaar in onbezoldigde dienst bij de gemeente Deventer, gedurende de periode van aanstelling aan te wijzen als toezichthouder met opsporingsbevoegdheden en tevens als buitengewoon opsporingsambtenaar belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens titel VA paragraaf 2 van de Wet op de Kansspelen, alsmede de bij of krachtens artikel 149 Gemeentewet vastgestelde verordeningen door de gemeenteraad Deventer en de daarvoor in de plaats tredende wet- & regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert.

 

Deventer, 18-06-2019

 

Burgemeester van Deventer, R.C. König,

Burgemeester en wethouders van Deventer, R.C. König, M.A. Kossen