Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WierdenStaatscourant 2019, 36695Ruimtelijke plannenBuitengebied 20019, herziening 2019 (veegplan 2).

Logo Wierden

 

Op 12 januari 2010 is het Bestemmingsplan Buitengebied 2009 van de gemeente Wierden vastgesteld. In 2013 is voor dit bestemmingsplan een zogenaamd “Veegplan” opgesteld. Op 2 juli 2013 is dit plan vastgesteld door de raad. Inmiddels bestaat er behoefte om het bestemmingsplan buitengebied weer op een aantal punten te ‘actualiseren’.

Omdat de verplichting van een geheel nieuw actualisatieplan is komen te vervallen en voorlopig nog geen Omgevingsplan op basis van de (nog niet in werking getreden) Omgevingswet wordt gemaakt, is het gewenst om een nieuw Veegplan voor het buitengebied te maken (Veegplan 2).

Het gaat niet om een nieuwe algehele actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied, maar om enkele aanpassingen/verbeteringen in de regels en de verbeelding (plankaart).

Er is een ontwerp gemaakt voor een nieuw bestemmingsplan, dat de naam heeft gekregen “Bestemmingsplan Buitengebied 2009, herziening 2019 (Veegplan 2)”.

 

Het plangebied omvat vrijwel het hele buitengebied van de gemeente Wierden. Het plangebied komt overeen met de begrenzing van het plangebied van bestemmingsplan “Buitengebied 2009” en de gebieden die in het eerste veegplan (in 2013) zijn toegevoegd.

De locaties binnen het bestemmingsplan Buitengebied, waarvoor de afgelopen jaren afzonderlijke bestemmingsplannen zijn gemaakt, worden hierbij niet meegenomen (bijlage 1 op toelichting).

In de toelichting van het bestemmingsplan staat een lijst met de locaties waar een wijziging op de verbeelding plaatsvindt.

 

Inzage

Het ontwerp-bestemmingsplan staat vanaf 4 juli 2019 op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0189.BP2019000005-ON01. Daarnaast ligt het ontwerp-bestemmingsplan vanaf 4 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis.

 

Zienswijze indienen

Tijdens de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze indienen tegen het ontwerp-bestemmingsplan. Dat kan op een aantal manieren:

Schriftelijk. Richt uw zienswijze aan ‘Gemeente Wierden, Gemeenteraad, Postbus 43, 7640 AA Wierden’.

Via de website. In dat geval gaat u naar www.wierden.nl/zienswijze.

Mondeling. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij het loket Bouwen en wonen.

 

Vervolg procedure

Na verwerking van de zienswijzen wordt het plan vastgesteld (eventueel gewijzigd). Als het zover is, kunt u dat lezen in de wekelijkse advertentie van de gemeente in De Driehoek en op de website van de gemeente.

 

 

Meer weten?

Als u vragen heeft over het ontwerp-bestemmingsplan, kunt u terecht bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis (tel. 0546-580 838 of e-mail: bouwenenwonen@wierden.nl).