Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse EmissieautoriteitStaatscourant 2019, 36036Overig

Mededeling van het bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit

Ingevolge artikel 18.16p, eerste lid van de Wet milieubeheer maakt het bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit het volgende bekend:

Aan Neptune Energy Netherlands B.V. is een bestuurlijke boete opgelegd wegens overtreding van artikel 16.37, eerste lid van de Wet milieubeheer (het niet tijdig inleveren van ten minste het aantal emissierechten dat overeenkomt met de hoeveelheid van de emissie die de inrichting van Neptune Energy Netherlands B.V. in 2017 heeft veroorzaakt). Deze beschikking is onherroepelijk geworden.