Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeStaatscourant 2019, 33944OverigOntwerp beeldkwaliteitplan ‘Ede, De Klinkenberg’, en ‘Ruimtelijke visie en beeldkwaliteitsplan Van Heutszlaan Ede’.

Logo Ede

Zaaknummer 109154

Op grond van de ‘Inspraakverordening gemeente Ede 2009’

 

Op 18 juni 2019 hebben burgemeester en wethouders van Ede ingestemd met de ontwerpbeeldkwaliteitplannen ‘Ede, De Klinkenberg’ (d.d. 6 mei 2019) en ‘Ruimtelijke visie en beeldkwaliteitsplan Van Heutszlaan Ede’ (d.d. 14 mei 2019) in Ede.

Inzage

U kunt de ontwerpbeeldkwaliteitplannen ‘Ede, De Klinkenberg’ (d.d. 6 mei 2019) en ‘Ruimtelijke visie en beeldkwaliteitsplan Van Heutszlaan Ede’ (d.d. 14 mei 2019) in Ede, van donderdag 20 juni 2019 tot en met woensdag 31 juli 2019 (digitaal) inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in Raadhuis Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (088) 116 9900.

Een beeldkwaliteitplan (BKP) doorloopt een eigen procedure, naast de procedure voor het bestemmingsplan waar het BKP betrekking op heeft. Het BKP wordt na vaststelling onderdeel van de welstandsnota van de gemeente Ede.

In de publicatie van het bestemmingsplan ‘Ede, De Klinkenberg’ vindt u, onder gerelateerde informatie, een directe link naar het bestemmingsplan waar het BKP betrekking op heeft. Via deze link wordt u doorgeleid naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Het BKP vindt u onder de optie ‘Bijlagen’ bij het betreffende bestemmingsplan.

Gebied en gevolg

Het gebied waar dit plan over gaat ligt tussen de Klinkenbergerweg, de Van Heutszlaan, de generaal Chassélaan en de Eikenlaan. Het plan maakt de realisatie van 140 woningen in de vorm van drie appartementsgebouwen mogelijk. Ten behoeve van deze ontwikkeling wordt het huidige pand op het perceel (zorgcentrum ‘De Klinkenberg’) gesloopt. De invulling bestaat uit twee deelgebieden, die elk een eigen beeldkwaliteitsplan krijgen. Deze beeldkwaliteitsplannen hebben tot doel een gewenste uitstraling van zowel gebouwen als buitenruimte te borgen. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt bouwplannen op basis van de beide BKP’s.

Reactie

Woont u in de gemeente Ede of bent u belanghebbende? Dan kunt u tijdens deze periode een schriftelijke reactie over het plan sturen aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 9022, 6710 HK Ede. Het indienen van een elektronische reactie, bijvoorbeeld per e-mail, is niet mogelijk. Voor meer informatie, of om uw reactie mondeling door te geven belt u Rob Doorakkers, juridisch adviseur bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, op het telefoonnummer (0318) 680 262.