Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikStaatscourant 2019, 33937Ruimtelijke plannenVaststelling wijzigingsplan Dorpsstraat 45 in Wervershoof, gemeente Medemblik

Logo Medemblik

 

Burgemeester en wethouders hebben het wijzigingsplan “Dorpskernen III – Wervershoof, Dorpsstraat 45” op 13 juni 2019 vastgesteld.

 

Het wijzigingsplan gaat over de verwijdering van de aanduiding ‘karakteristiek’ op het perceel.

 

Ter inzage

Het wijzigingsplan kunt u vanaf vrijdag 21 juni 2019 zes weken inzien in het gemeentehuis(Dick Ketlaan 21, Wognum) . Het wijzigingsplan is ook in te zien op www.medemblik.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl

(planid: NL.IMRO.0420.WPDorpsstraat45-VA01).

 

Beroep

Tijdens de eerder genoemde termijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

• een belanghebbende die op tijd een zienswijze heeft ingediend;

• een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend.

 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener;

• de dagtekening;

• een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat;

• de redenen van het beroep.