Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2019, 33828Overig

Besluit Autoriteit Consument en Markt op melding voorgenomen concentratie NIBC Co-Investments Holding B.V., Coöperatie Rotterdam Port Fund U.A., Fred Schouten Beheer B.V. en Rolande Holding B.V.

Zaaknummer ACM/19/035701

In Staatscourant 28775 van 20 mei 2019 staat de melding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Het gaat om het volgende: NIBC Co-Investments Holding B.V. en Coöperatie Rotterdam Port Fund U.A. willen met Fred Schouten Beheer B.V. gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Rolande Holding B.V.

Op 13 juni 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) besloten dat voor deze concentratie geen vergunning is vereist. Dit besluit ACM/UIT/513699 heeft de ACM aan de meldende partijen op 13 juni 2019 bekendgemaakt.

Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u beroep instellen tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde beroepschrift naar de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit moet u doen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit aan de bij de concentratie betrokken ondernemingen. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op www.rechtspraak.nl.

Autoriteit Consument en Markt B.L.K. Vroomen Teammanager Directie Mededinging