Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 33534Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan Erflanden, deelplan Boommarter 2018

Logo Hoogeveen

Het college van B&W heeft bestemmingsplan Erflanden, deelplan Boommarter 2018, voorbereid. Het bestemmingsplan betreft een herverkaveling en maakt de bouw van 15 woningen mogelijk. Het plangebied ligt in de wijk Erflanden en is nu nog ongebouwd.

Inzage

De stukken liggen van 20 juni tot en met 31 juli 2019 ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen via www.hoogeveen.nl/inzage en of www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op planid NL.IMRO.0118.2018BP8020003-ON01)

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een zienswijze over het ontwerpplan bij het college van B&W indienen. U kunt ook mondeling een zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Ruud Kranenberg van de afdeling Economie en Leefomgeving via telefoonnummer 14 0528.