Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2019, 33256Benoemingen en ontslagen

M.G.J. Harbers benoemd tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

De vicevoorzitter van de Kiesraad, in zijn hoedanigheid van vicevoorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, maakt bekend dat de heer M.G.J. Harbers, wonende te Rotterdam, bij besluit van 11 juni 2019 benoemd is tot lid van de Tweede Kamer. Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan door het ontslag per 11 juni 2019 van de heer M. Azmani, wonende te Dalfsen.

’s-Gravenhage, 11 juni 2019

R.B. Andeweg, vicevoorzitter Kiesraad