Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2019, 32091Overig

Besluit Autoriteit Consument en Markt op melding voorgenomen concentratie DCC plc en Amacom Holding B.V.

Zaaknummer ACM/19/035707

In Staatscourant 29289 van 22 mei 2019 staat de melding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Het gaat om het volgende: DCC plc wil via haar dochteronderneming Exertis Continental Europe Holding Ltd., Amacom Holding B.V. overnemen, waaronder de volgende vennootschappen zullen vallen: Amacom The Amazing Company B.V., Gezamenlijk Voordeel B.V., Megami B.V. en Quecom B.V.

Op 3 juni 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) besloten dat voor deze overname geen vergunning is vereist. Dit besluit ACM/UIT/513072 heeft de ACM aan de meldende partijen op 3 juni 2019 bekendgemaakt.

Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u beroep instellen tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde beroepschrift naar de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit moet u doen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit aan de bij de concentratie betrokken ondernemingen. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op www.rechtspraak.nl.

Autoriteit Consument en Markt S. Hibbert Teammanager Directie Mededinging