Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2019, 31908Overig

Besluit Autoriteit Consument en Markt op melding voorgenomen concentratie Sligro Food Group Nederland B.V. en Exploitatiemaatschappij de Wheere B.V. (De Kweker en Vroegop-Windig)

Zaaknummer ACM/19/035654

In Staatscourant 27530 van 13 mei 2019 staat de melding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Het gaat om het volgende: Sligro Food Group Nederland B.V., onderdeel van Sligro Food Group N.V., wil uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Exploitatiemaatschappij de Wheere B.V. met haar formules De Kweker en Vroegop-Windig.

Op 4 juni 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) besloten dat voor deze overname geen vergunning is vereist. Dit besluit ACM/UIT/513363 heeft de ACM aan de meldende partijen op 4 juni 2019 bekendgemaakt.

Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u beroep instellen tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde beroepschrift naar de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit moet u doen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit aan de bij de concentratie betrokken ondernemingen. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op www.rechtspraak.nl.

Autoriteit Consument en Markt B.L.K. Vroomen Teammanager Directie Mededinging