Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoeksche WaardStaatscourant 2019, 29884Ruimtelijke plannenOntwerpbesluit hogere waarden (wet geluidhinder) ‘Bij de watertoren 's-Gravendeel' ter inzage

Logo Hoeksche Waard

Burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard maken bekend dat het ontwerpbesluit hogere waarden (Wet geluidhinder) met bijbehorende stukken ter inzage wordt gelegd.

Ontwerpbesluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat voor maximaal 20 te realiseren woningen de geluidsbelasting niet voldoet aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. De overschrijding wordt veroorzaakt door het verkeer op Provincialeweg N217. Het college heeft het voornemen om hiervoor een hogere waarde vast te stellen voor 20 woningen met een hogere waarde van 53dB.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit hogere waarden met akoestisch onderzoek ligt met ingang van 27 mei gedurende een periode van zes weken ter inzage. Wanneer u het ontwerpbesluit hogere waarden in het gemeentehuis of een servicepunt wilt inzien adviseren wij u vooraf een afspraak te maken met het team Omgeving, bereikbaar via telefoonnummer 14086.

Indienen zienswijzen

Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) indienen tijdens de periode dat het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ter inzage ligt.

 

Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij:

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoeksche Waard

Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

Onder vermelding van zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid ‘Bij de Watertoren ’s-Gravendeel’.

Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? Neemt u dan contact op met de hieronder vermelde persoon.

Vragen?

Voor vragen over het ontwerpbesluit kunt u terecht bij Sabine Voskamp. Zij is bereikbaar via 088-647 1475 of per e-mail: sabine.voskamp@gemeentehw.nl.