Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LangedijkStaatscourant 2019, 29742VergunningenVerleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure, het verbouwen en wijzigen van de brandcomparimentering van de IKC School, Lourens Bogtmanstraat 7 te Oudkarspel

Logo Langedijk

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure

 

Burgemeester en wethouders van Langedijk maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend in afwijking van het bestemmingsplan voor het volgende project:

 

Voor : het verbouwen en wijzigen van de brandcompartimentering van de IKC school

Locatie : Lourens Bogtmanstraat 7 te Oudkarspel

 

De ontwerpvergunning is op 29 maart 2019 gepubliceerd en heeft van 1 april 2019 tot en met 13 mei 2019 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen gegeven.

De omgevingsvergunning ligt van 25 mei 2019 tot en met6 juli 2019 ter inzage bij de publieksbalie van de Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Langedijk, Vroedschap 1 te Zuid-Scharwoude. Wilt u een vergunning inzien? Dat kan nadat u hiervoor een afspraak heeft gemaakt.

Het is mogelijk om in beroep te gaan tegen deze vergunning. Een belanghebbende die het niet eens is met de vergunning en binnen de hiervoor gestelde termijn een zienswijze heeft ingediend, kan een beroepschrift sturen aan de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van deze bekendmaking, bij de rechtbank binnen zijn.

De vergunning geldt niet tijdens de beroepstermijn. Wilt u dat het besluit daarna ook niet ingaat? Dan kunt u om een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank. Dat is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen door iemand die al een beroepschrift heeft ingediend. De vergunning geldt dan pas als de Voorzieningenrechter een besluit heeft genomen. Een voorlopige voorziening kunt u aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.

 

Langedijk, 24 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Langedijk