Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschStaatscourant 2019, 29643Ruimtelijke plannenWoningbouw Brugstraat 61A, Vinkel, ontwerpbestemmingsplan

Logo 's-Hertogenbosch

Kennisgeving op grond van artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening

 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Woningbouw Brugstraat 61A’ (NL.IMRO.0796.0002379-1301) met ingang van 27 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het plangebied ligt aan de Brugstraat te Vinkel in de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

 

Dit initiatief betreft de herontwikkeling van een bedrijfsterrein voor een transportbedrijf naar woningbouw. Het plan maakt de bouw van acht grondgebonden woningen, een buurthuis en één appartement mogelijk.

 

Wilt u reageren?

In de periode dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 9024566.

  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier (ook via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze).

  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer Helming, tel. (073) 615 53 92.

 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op onze internetsite www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen of op www.ruimtelijkeplannen.nl (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).