Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BorseleStaatscourant 2019, 29326OverigBEKENDMAKING TOEPASSING COÖRDINATIEREGELING BRANDWEERPOST HEINKENSZAND

Logo Borsele

Burgemeester en wethouders van Borsele maken bekend dat de gemeenteraad van Borsele op 9 mei 2019 heeft besloten de coördinatieregeling, zoals bedoeld in artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening, van toepassing te verklaren om tot realisatie van een brandweerpost te komen aan de Guldenroedestraat in Heinkenszand.

Inhoud toepassing coördinatieregeling

Toepassing van de coördinatieregeling houdt in dat de omgevingsvergunningsprocedure gelijktijdig met de bestemmingsplanprocedure wordt doorlopen. De gecoördineerde besluiten worden aangemerkt als één besluit (artikel 8.3 Wet ruimtelijke ordening) waarop één gerechtelijke procedure van toepassing is.

Status besluit

Op grond van artikel 6.3 Algemene wet bestuursrecht wordt bovengenoemd raadsbesluit beschouwd als een beslissing ter voorbereiding op een besluit. Om die reden is het niet mogelijk tegen het coördinatiebesluit bezwaar of beroep in te stellen. De ontwerpbesluiten voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning worden op een later moment gepubliceerd waartegen zienswijzen kunnen worden ingediend.

Heinkenszand, 23 mei 2019