Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 28462Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan Fluitenberg  2018

Logo Hoogeveen

Het college van B&W heeft het bestemmingsplan Fluitenberg 2018, voorbereid. Het bestemmingsplan wordt gemaakt omdat het geldende bestemming Fluitenberg nietvolgens de actuele standaarden op Ruimtelijke Plannen te vinden is. Het bestemmingsplan zal geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken. Het plangebied betreft een groot gedeelte van het dorp Fluitenberg.  

Inzage

De stukken liggen van 23 mei 2019 tot en met 3 juli 2019 ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen via www.hoogeveen.nl/inzage en of www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op planid NL.IMRO.0118.2018BP9010001-ON01) 

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een zienswijze over het ontwerpplan bij het college van B&W indienen. U kunt ook mondeling een zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Ruud Kranenberg van de afdeling Economie en Leefomgeving via telefoonnummer 14 0528.