Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2019, 27960Benoemingen en ontslagen

Besluit van 13 mei 2019 van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdende de benoeming van een lid van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 3, vijfde lid, van het Besluit Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog;

BESLUIT:

Artikel 1

Te rekenen vanaf de datum van dit besluit wordt voor een periode van drie jaren benoemd tot lid van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog:

  • Mevrouw dr. S.G. Cohen-Wilner.

Van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant, wordt een afschrift gezonden aan belanghebbende.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven