Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2019, 2754Overig

Bekendmaking van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit betreffende de nevenfuncties van de leden van de Raad van advies onafhankelijke risicobeoordeling van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 8, derde lid, van de Wet onafhankelijke risicobeoordeling Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit;

Maakt bekend:

De leden van de Raad van advies, bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef, van de Wet onafhankelijke risicobeoordeling Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, bekleden de volgende nevenfuncties:

 • a. prof.dr. M. van der Steen:

  • Lid Raad van Advies, Zorginstituut Nederland.

  • Lid Raad van Advies, Inspectie Justitie & Veiligheid.

  • Bestuurslid Stichting Grondvesten.

  • Bestuurslid Stichting Stadsmakers.

  • Bestuurslid Vereniging voor Bestuurskunde.

  • Lid Raad van Inspiratie Utrecht Innovation Lab, Provincie Utrecht.

  • Lid Economische Adviesraad (EAV), gemeente Vlaardingen.

 • b. dr. Y.T.H.P. van Duijnhoven:

  • Secretaris bestuur Stichting Hiv Monitoring.

  • Lid Redactie VMT, Vakinformatie voor foodprofessionals.

  • Lid ZonMW Programmacommissie Infectieziektebestrijding.

  • Lid deskundigengroep dierziekten, Ministerie van Economische Zaken.

  • Voorzitter stuurgroep ontwikkeling regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie Noord-Holland en Flevoland.

 • c. prof. dr. I. Helsloot:

  • Voorzitter van de Adviescommissie Veiligheid Amsterdamse Wegtunnels ingesteld door het college van B&W van de gemeente Amsterdam.

  • Lid van de Strategische Adviesraad van TNO.

  • Lid van de Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid.

  • Voorzitter Stichting Crisislab.

  • Kerndocent verschillende masteropleidingen, waaronder NSOB.

 • d. prof. dr. J. Legler:

  • Wetenschappelijk Adviseur, Europese Commissie H2020 research project ‘EDCMixRisk: Safe Chemicals for Future Generations’.

  • Editorial Review Board, Environmental Health Perspectives.

 • e. prof. dr. R.F. Witkamp:

  • Bestuurslid European Leadership Platform (ENLP).

  • Voorzitter Deelnemersraad “Voeding Leeft”.

  • Voorzitter Wetenschappelijke Raad Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector.

  • Lid van de Adviesraad Axim-biotechnologies.

  • Lid Wetenschappelijke Adviesraad Vitamine Informatie Bureau.

  • Lid Redactie Adviesraad VoedingNu.

  • Onafhankelijke Lid van de Data Monitoring Committees of clinical (human) studies.

  • Lid van de Scientific Evaluation Committee for the French Agence Nationale de la Recherche (section Physiopathologie).

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten