Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Inspectie Leefomgeving en TransportStaatscourant 2019, 26170Overig

Terinzagelegging handhavingsrapportage Lelystad Airport 2018, Inspectie Leefomgeving en Transport

Conform artikel 8.73 van de Wet luchtvaart is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat verslag gedaan over de in de Wet luchtvaart en het Luchthavenbesluit Lelystad vastgelegde milieuaspecten over het gebruiksjaar 2018 (1 november 2017 tot en met 31 oktober 2018).

Op basis van de berekeningsresultaten van de exploitant van Lelystad Airport heeft de ILT vastgesteld dat het luchtverkeer in het gebruiksjaar 2018 is afgehandeld binnen de grenzen voor de geluidbelasting. Daarnaast heeft de ILT geconstateerd dat het gebruik van het luchtvaartterrein niet in strijd is geweest met de regels voor de nacht.

Waar kunt u de handhavingsrapportage inzien?

De handhavingsrapportage, in de vorm van een brief aan de exploitant van de luchthaven, alsmede de aan de ILT verstrekte gegevens als bedoeld in artikel 8.72 van de Wet luchtvaart en artikel 13 van de Regeling burgerluchthavens, liggen van 8 mei tot en met 19 juni 2019 ter inzage bij de ILT, Kingsfortweg 1, Amsterdam. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met de betreffende afdeling (telefoon: 06 52764204).

De brief van de ILT aan de exploitant van Lelystad Airport is ook beschikbaar op www.ilent.nl