Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestStaatscourant 2019, 25981Ruimtelijke plannenTerinzagelegging ontwerpbestemmingsplan P.C. Hooftlaan naast nr.8

Logo Soest

 

Algemeen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het college in zijn vergadering van 30 april 2019 heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan P.C. Hooftlaan naast nr. 8. Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van een vrijstaande woning op het onbebouwde perceel tussen de vrijstaande woning op het perceel P.C. Hooftlaan naast nr. 8 en de woning op het perceel P.C. Hooftlaan nr. 12.

 

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan P.C. Hooftlaan naast nr. 8

Het ontwerpbestemmingsplan P.C. Hooftlaan naast nr. 8 en de daarbij behorende stukken liggen van 9 mei 2019 tot en met 19 juni 2019 ter inzage bij Idea Soest (Willaertstraat 49).

Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage bij het Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis. Het inzien van het ontwerpbestemmingsplan bij het Omgevingsloket kan alleen op afspraak. Een afspraak kan gemaakt worden via www.soest.nl/afspraak of neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer (035) 60 93 411. Tegen betaling van leges kan bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

 

Digitaal raadplegen

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien via:

=NL.IMRO.0342.BPSOE0053-0201

 

  • www.soest.nl/bestemmingsplannen

Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.0342.BPSOE0053-0201. Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

 

Indienen zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan P.C. Hooftlaan naast nr. 8 naar voren brengen. Het indienen van zienswijzen kan op de volgende wijze:

  • schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan P.C. Hooftlaan naast nr. 8

  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer: (035) 60 93 470 met Ferry Supusepa

  • digitale zienswijzen kunt u uitsluitend indienen via www.soest.nl/zienswijze, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan P.C. Hooftlaan naast nr. 8. Zienswijzen kunnen niet per email worden ingediend.