Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2019
Nr. 250

Gepubliceerd op 2 januari 2019 09:00
Inhoudsopgave

Ontwerpomgevingsvergunning Winkelweg 21, Gemeente Zeewolde

Logo Zeewolde

Wij zijn van plan voor de op 12 oktober 2018 ontvangen aanvraag, een omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a 3 te verlenen, voor het realiseren van een nieuw bedrijfsgebouw en slibopvang / filtersysteem en het gebruik van circa 2.005 m2 voor de be- en verwerking van het agrarsich product op het perceel Winkelweg 21.

De aanvraag heeft dossiernummer: 18Z0003533

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 2 janurai 2019 tot en met 12 februari 2019 ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. De volledige aanvraag en overige relevante stukken zijn, gezien de omvang daarvan, uitsluitend bij het Publiekscentrum in te zien)

Zienswijze

Tijdens deze termijn kan iedereen een zienswijze naar voren brengen.

Dat kan:

- online op www.zeewolde.nl/zienswijze. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

- schriftelijk bij burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

- mondeling door een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar (Mevr. M. Nagelhout 036- 522 9478)

 

In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van de ontwerpvergunning de zienswijze betrekking heeft.

Om later beroep te kunnen instellen moet u belanghebbende zijn en tijdig een zienswijze over de ontwerpvergunning hebben ingediend. Dit laatste geldt niet als u kunt aantonen dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

 

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl