Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Voorbereidingsbesluit verkamering woningen Zaltbommel

Logo Zaltbommel

 

De gemeenteraad van Zaltbommel heeft op 25 april 2019 besloten dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid. Het gebied van het voorbereidingsbesluit is het gehele grondgebied van de gemeente Zaltbommel. Een uitzondering is het plangebied van het (Reparatie) Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard.

Het college wil een bestemmingsplan voorbereiden waarmee verkamering van woningen wordt gereguleerd. Het besluit is genomen om te voorkomen dat in de periode tot de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan meer woningen worden verkamerd.

Het besluit is genomen ter voorbereiding op het opstellen van een paraplu-bestemmingsplan waarin een eenduidige juridische regeling is opgenomen, waardoor in alle situaties in woonbestemmingen een relatie (waar nodig) wordt gelegd met het begrip ‘huishouden’.

 

Inzage

De stukken van het voorbereidingsbesluit liggen vanaf 2 mei 2019 ter inzage.

De stukken bekijkt u via onze website www.zaltbommel.nl. De informatie vindt u onder bouwen en verbouwen / bestemmingsplannen.

Ook kunt u ze bekijken tijdens de openingstijden bij de afdeling Publiekszaken op het gemeentekantoor van Zaltbommel. Neem hiervoor contact op met het Omgevingsloket via 14 0418 of omgevingsloket@zaltbommel.nl. Het gemeentekantoor ligt aan de Hogeweg 11 te Zaltbommel.

 

Inwerkingtreding

Het besluit treedt op 2 mei 2019 in werking. Tegen het voorbereidingsbesluit kunt u geen bezwaar of beroep indienen.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Ruimte, Samenleving en Ontwikkeling via 14 0418 en maak een afspraak.

Het identificatienummer van het voorbereidingsbesluit is NL.IMRO.0297.VBB20190005-VS01.

Naar boven