Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelStaatscourant 2019, 24720Ruimtelijke plannenBurgemeester en wethouders van Zaltbommel – concept beheersverordening Bruchem -Nieuwaal

Logo Zaltbommel

 

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel maken bekend dat het concept van de beheersverordening “Bruchem – Nieuwaal” ter inzage ligt.

Een beheersverordening is een alternatief voor een bestemmingsplan. In de beheersverordening hebben wij de bouw- en gebruiksmogelijkheden opgenomen van percelen. De bestaande bouw- en gebruiksmogelijkheden van de geldende bestemmingsplannen zijn hierbij uitgangspunt geweest. In de verordening hebben wij de kernen Bruchem en Nieuwaal opgenomen.

 

Inzage

Het concept van de beheersverordening ligt van donderdag 2 mei 2019 t/m woensdag 29 mei 2019 ter inzage.

De stukken bekijkt u via onze website www.zaltbommel.nl.

Ook kunt u ze bekijken tijdens de openingstijden bij de afdeling Publiekszaken op het gemeentekantoor van Zaltbommel. Neem hiervoor contact op met het Omgevingsloket via 14 0418 of omgevingsloket@zaltbommel.nl. Het gemeentekantoor ligt aan de Hogeweg 11 te Zaltbommel.

Tijdens de ter visie legging worden een tweetal inloopavonden voor de beheersverordening gehouden. De inloopavond voor Bruchem is op 6 mei 2019 van 19 – 20 uur in Eben Haëzer. Voor Nieuwaal is de inloopavond op 7 mei 2019 van 19 – 20 uur in café cafetaria Ons Trefpunt.

 

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw mening of opmerkingen (zienswijze) aan ons laten weten. U stuurt deze naar burgemeester en wethouders. Wij ontvangen dit het graag schriftelijk. Dit kan op twee manieren.

Elektronisch: info@zaltbommel.nl

Op papier: Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel.

In de zienswijze neemt u op: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze over gaat, uw naam en adres, datum, telefoonnummer, handtekening en de motivering van uw zienswijze.

U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor naar de afdeling Ruimte, Samenleving en Ontwikkeling via 14 0418 en maak een afspraak.

Het identificatienummer van het concept van de beheersverordening is NL.IMRO.0297.BRUBVO20180014-CP01.

 

Vragen?

Neemt u dan contact op met de afdeling Ruimte, Samenleving en Ontwikkeling.