Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2019, 24212Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 april 2019 kenmerk MBO-7960875 houdende wijziging van de Regeling certificaten aantal keuzedelen beroepsonderwijs in verband met het vaststellen van een aantal certificaten voor beroepsgerichte onderdelen van kwalificaties en keuzedelen met ingang van 1 april 2019

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 17c van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling certificaten aantal keuzedelen beroepsonderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt ‘bijlage 1 tot en met 6’ vervangen door ‘bijlage 1’.

B

Onder vernummering van de artikelen 2 en 3 tot 3 en 4 wordt een nieuw artikel 2 ingevoegd, luidende:

Artikel 2. Certificaat voor beroepsgerichte onderdelen

Er is een certificaat verbonden aan de beroepsgerichte onderdelen van kwalificaties, genoemd in bijlage 2.

C

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Regeling certificaten middelbaar beroepsonderwijs’.

D

Bijlage 1 wordt vervangen door bijlage A bij deze regeling.

E

Bijlage 2 wordt vervangen door bijlage B bij deze regeling.

F

Bijlagen 3 tot en met 6 vervallen.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

BIJLAGE A BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL D

BIJLAGE 1, behorend bij artikel 1

Certificaten voor keuzedelen

k-code

naam keuzedeel

 

Certificaten voor keuzedelen vanaf 1 oktober 2016

K0354

Art&Design

K0266

Car-en interiorwrapping

K0355

Digitaal produceren 3D object

K0022

Digitale vaardigheden basis

K0023

Digitale vaardigheden gevorderd

K0302

DJ-ing

K0356

Inleiding geo-informatie

K0054

Interieurvormgeving

K0357

Lichtplan voor woon/werkruimte

K0358

Live beeld

K0359

Livetechniek

K0360

Oriëntatie op digitaal forensisch onderzoek

K0079

Oriëntatie op interieurbouw

K0296

Productvormgeving

K0400

Security in systemen en netwerken 1

K0444

Security in systemen en netwerken 2

K0402

Specialisatie media- en entertainmentsector

K0113

Verdieping colormanagement

K0361

Verdieping Mediaproductie

K0117

Verdieping Visual Merchandising

K0067

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

K0233

Ernstig meervoudige beperkingen

K0082

Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking

K0066

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

K0432

Ervaringsdeskundigheid

K0618

Zorg in instabiele en acute zorgsituaties

K0009

Bereiden en aseptisch handelen

K0314

Gekwalificeerd nanny

K0511

Pedicurebehandelingen uitvoeren

K0165

Ondernemerschap mbo

K0061

Leidinggeven

K0243

Supermarkt (geschikt voor niveau 2)

K0244

Supermarkt (geschikt voor niveau 3 en 4)

 

Certificaten voor keuzedelen vanaf 1 augustus 2017

K0249

Hout, plaat- en bouwmaterialen

K0259

Introductie QRM, industrieel produceren met hout

K0637

Procesoptimalisatie industrieel produceren met hout

K0331

Programmeren online aansturing bewerkingscentrum

K0375

Van Afval Naar Grondstof

K0638

Procesoptimalisatie meubelindustrie

K0672

Detectiemethodes gas

K0673

Detectiemethodes warmte

K0684

Interactief ontwerpen met BIM

K0685

Kabel leggen

K0686

Meten en beproeven in middenspanningsdistributienetten

K0689

Middenspanning schakelen

K0693

Openbare verlichtingsinstallaties (OVL)

K0699

Spuien en desinfecteren van waterdistributienetten

K0703

Veiligstellen van middenspanningskabels

K0704

Verkeersregelinstallaties (VRI)

K0095

Schadecalculatie in de carrosseriebranche

K0560

Inrichten van bedrijfswagens

K0561

Kunststoffen in de maritieme techniek

K0655

Garantieproces in een dealerbedrijf

K0118

Verzorgende en verpleegtechnische handelingen

K0119

Verplegende en verpleegtechnische handelingen

K0157

Intra- en transmurale zorg

K0159

Jeugd- en opvoedhulp

K0167

Orthodontieassistent

K0616

Verpleegkundige zorg voor kwetsbare ouderen in een kortdurende (acute) opnamesituatie

K0228

Mode (geschikt voor niveau 2)

K0518

Mode, geschikt voor niveau 3 en 4

K0497

Mobile application development

K0498

Oriëntatie op Applicatieontwikkeling

K0519

Online marketing en het toepassen van e-commerce

K0525

Filmen met de DSLR camera

K0526

Gepersonaliseerd publiceren

K0530

Journalistiek in de AV

K0532

Mediasystemengineering

K0542

Special Input – Output

K0717

Agile game productie

K0719

Basis programmeren

K0720

Basis scripting & databases

K0721

Basis Webdevelopment

K0722

Frontend development

K0730

Programmeren van microcontrollers

K0761

Camjo

K0762

Cloud en datacenter engineering

K0767

Grafisch ontwerp voor webdevelopment

K0781

Virtual en augmented reality

K0430

Fiscale werkzaamheden in de praktijk

K0792

Bouwmarkt basis

 

Certificaten voor keuzedelen vanaf 1 januari 2018

K0905

Helpende Plus

K0902

Geriatrische revalidatiezorg

K0879

Specialist leesbevordering 0-12 jaar

K0136

Zorg en technologie toepassen

K0137

Zorg en technologie

K0138

Zorg-innovaties en technologie

 

Certificaten voor keuzedelen vanaf 1 april 2018

K0506

Toepassing natuurlijke koudemiddelen in de praktijk

K0669

Benutten en toepassen van restwarmte

K0710

Warmtepompen en warmteterugwinningsinstallaties

K0308

Verdieping montage componenten koude- en klimaatsystemen

 

Certificaten voor keuzedelen vanaf 1 juli 2018

K0989

Industriële robotica

K0991

Installatie, service en onderhoud aan melkwinningsinstallaties

K1006

Verdieping palliatieve zorg

K0988

Gerontopsychiatrie

K0971

Scheepsbetimmeringen exterieur

K0972

Teakdek en aansluitingen

K0840

Voertuig reconditionering

K0745

Assisteren bij zorg en welzijn

K0290

Werken met baby’s

K0611

BSO 8-12 jaar

K0790

Belevingsgericht werken

K0984

Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs

K0985

Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs

K0986

Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs

K0987

Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs

K0999

Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs

K1000

Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs

K1001

Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs

K0959

Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs

K0960

Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs

K0961

Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs

 

Certificaten voor keuzedelen vanaf 1 januari 2019

K1062

Mensen met een verstandelijke en visuele beperking

K1063

Mode Retail, geschikt voor niveau 3 en 4

K1064

Mode Retail, geschikt voor niveau 2

K0786

Basis composieten

K0350

Onderhoud aan windturbines

 

Certificaten voor keuzedelen vanaf 1 april 2019

K0869

Koerier bestelauto

K0368

Basisvaardigheden metaalbewerken

K1013

Basis textiel voor operators

K1025

Textiel voor mechanisch/chemisch operator A

K1026

Textiel voor mechanisch/chemisch operator B

K1050

Werken met een industriële robot

K0004

Artwork en dessins

K0461

Digitaal patroontekenen 1 (basis)

K0462

Digitaal patroontekenen 2 (graderen)

BIJLAGE B, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL E

BIJLAGE 2, behorend bij artikel 2

Certificaten voor beroepsgerichte onderdelen

c-code

Naam certificaat

crebocode

naam kwalificatie

 

Certificaten voor beroepsgerichte onderdelen vanaf 1 april 2019

C0017

Adviseren over energiebesparende maatregelen

25296

Commercieel technicus engineering

C0018

Basis voor deskundige zorg

23187

Verzorgende IG

C0019

Basisonderhoud aan toestellen werktuigkundige installaties

25308

Monteur service en onderhoud installaties en systemen

C0020

Industriële productie en planning

25338

Procesoperator B

C0021

Koken in de horeca

25180

Kok

C0022

Lokaliseren en inspecteren van storingen in elektrotechnische installaties

25304

Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie

C0023

Meewerken in de productie

25335

Mechanisch operator A

C0024

Ondersteuning thuis

25498

Helpende Zorg en Welzijn

C0025

Opsluiten en voormonteren van standaard houten kozijnen en ramen

25008

Montagemedewerker industrieel produceren met hout

C0026

Optimaliseren van werktuigkundige installaties

25307

Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties

C0027

Regievoering en vakontwikkeling in de zorg

25491

Verzorgende IG

C0028

Restauratieschildertechnieken

25036

Decoratie- en restauratieschilder

C0029

Technisch adviseren vastgoedonderhoud

25013

Projectmanager vastgoedonderhoud

C0030

Verzorgen van varkens

25537

Vakbekwaam medewerker veehouderij

TOELICHTING

Algemeen

Wie een diploma heeft behaald, is klaar om te starten op de arbeidsmarkt. Om duurzaam inzetbaar te blijven is het noodzakelijk dat iedereen zich blijft ontwikkelen. De arbeidsmarkt wordt namelijk steeds dynamischer; dit vraagt om een beroepsbevolking die in staat is met veranderingen om te gaan. Eén van de maatregelen om een leven lang ontwikkelen te stimuleren is de introductie van mbo-certificaten. Met certificaten kan het middelbaar beroepsonderwijs een grotere bijdrage leveren aan een leven lang ontwikkelen. De mbo-certificaten, die een deel van de kwalificatie-eisen van een mbo-opleiding bevatten, kunnen worden benut voor bij-, op- en omscholing van werkenden en werkzoekenden. Ook kan het behalen van een mbo-certificaat volwassenen stimuleren om alsnog, via een verkort traject, het volledige mbo-diploma van de betreffende beroepsopleiding te behalen.

Met de onderhavige wijzigingsregeling wordt de Regeling certificaten aantal keuzedelen beroepsonderwijs met ingang van 1 april 2019 in die zin gewijzigd dat – naast een aanvulling van een nieuwe reeks van keuzedelen waaraan een certificaat wordt verbonden - voor het eerst – aan een reeks van beroepsgerichte onderdelen van een kwalificatie een certificaat wordt verbonden. De citeertitel van deze regeling wordt dan ook gewijzigd in ‘Regeling certificaten middelbaar beroepsonderwijs’.

Studenten in het niet-bekostigd mbo-onderwijs kunnen een deel van een mbo-opleiding volgen gericht op het behalen van een keuzedeel of beroepsgericht onderdeel van een kwalificatie, en deze afsluiten met een certificaat. Behaalde certificaten worden opgenomen in het diplomaregister van DUO.

Alleen onderdelen van een mbo-opleiding die een zelfstandige betekenis hebben op de arbeidsmarkt, kunnen in aanmerking komen voor het hieraan verbinden van een certificaat. Dit houdt onder meer in dat er een – landelijk herkenbare – scholingsbehoefte van het werkveld aan ten grondslag moet liggen om dit deel van de mbo-opleiding zelfstandig in te zetten voor scholing van werkenden en werkzoekenden. Ook moet duidelijk zijn op welke wijze het behalen van het betreffende certificaat bijdraagt aan een bredere inzetbaarheid (door uitvoering van nieuwe taken) of een betere toerusting op huidige taken van de betreffende beroepsfunctionarissen.

Onderwijs en bedrijfsleven, verenigd in SBB, doen voorstellen aan OCW voor het verbinden van certificaten aan beroepsgerichte onderdelen en keuzedelen, en voorzien deze voorstellen van een onderbouwing van de zelfstandige betekenis van het certificaat op de arbeidsmarkt.

Termijnen voor de wijziging van de regeling

Het is het voornemen ten minste één keer per jaar de bijlagen bij de regeling te actualiseren.

Mogelijkheid voor het laten vervallen van een certificaat

De minister kan, in voorkomende gevallen, een vastgesteld certificaat voor een keuzedeel of beroepsgericht onderdeel een certificaat laten vervallen. Vanaf de betreffende vervaldatum kunnen onderwijsinstellingen dan aan studenten geen certificaat meer uitreiken voor dit betreffende onderdeel of keuzedeel. Daarbij is opgemerkt dat eenmaal verstrekte certificaten, net zoals verstrekte diploma’s, onbeperkt geldig blijven. Een vervaldatum kan om diverse redenen wenselijk zijn. Bijvoorbeeld als zou blijken dat onderwijsinstellingen niet of nauwelijks gebruik maken van de mogelijkheid om certificaten te verstrekken voor dit onderdeel of keuzedeel. Een andere reden voor een vervaldatum kan zijn dat er onwenselijke effecten (dreigen te) ontstaan. Bijvoorbeeld in het geval de instroom van jongeren in de diplomagerichte kwalificatie zou afnemen vanwege de mogelijkheid om certificaten van deze kwalificatie te behalen, of wanneer het certificaat wordt verstrekt aan doelgroepen waarvoor het certificaat niet is bedoeld. Ook is het laten vervallen van een kwalificatie een reden voor het laten vervallen van een certificaat waarbij onderdelen van deze kwalificatie zijn geselecteerd.

Relatie met andere regelingen

Voorschriften voor het model voor het door de onderwijsinstelling uit te reiken certificaat zijn beschreven in bijlage 6 en 7 van de Regeling modeldiploma mbo.

Het beroepsonderwijs op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel kent een aantal certificaten met wettelijke beroepsvereisten die specifiek gelden voor het terrein van LNV. Deze certificaten maken geen deel uit van onderhavige regeling maar zijn beschreven in de Regeling certificaten groen beroepsonderwijs.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I, onderdeel A

In artikel 1 wordt een aantal certificaten voor keuzedelen toegevoegd.

Artikel I, onderdeel B

Met het nieuwe artikel 2 worden aan enige beroepsgerichte onderdelen van kwalificaties een certificaat worden verbonden.

Artikel I, onderdeel C

In verband met het toevoegen van certificaten voor beroepsgerichte onderdelen van kwalificaties wordt de citeertitel van de Regeling certificaten aantal keuzedelen beroepsonderwijs gewijzigd in: Regeling certificaten middelbaar beroepsonderwijs.

Artikel I, onderdelen D en E

In bijlage 1 worden de keuzedelen waaraan vanaf 1 april 2019 een certificaat kan worden verbonden en de bijbehorende k-codes vermeld. In bijlage 2 worden, naast de namen ook de c-codes van de certificaten voor de beroepsgerichte onderdelen vermeld.

De inhoud van betreffende certificaten maakt geen deel uit van deze regeling maar is te vinden in de betreffende kwalificatiedossiers, zie www.kwalificatiesmbo.nl.

Artikel II

Uitvoering en handhaafbaarheid

Deze Regeling is voor een uitvoerings- en handhaafbaarheidstoets voorgelegd aan Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Inspectie van het Onderwijs en de ADR. De wijzigingsregeling is uitvoerbaar geacht.

Administratieve lasten en nalevingskosten

Bij de voorbereiding van deze regeling is nagegaan of sprake is van administratieve lasten. Onder administratieve lasten wordt verstaan: de kosten om te voldoen aan informatieverplichtingen aan de overheid, voortvloeiend uit wet- en regelgeving van de overheid. De onderhavige regeling heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten en nalevingskosten.

Vaste verandermomenten

Er word in deze wijzigingsregeling afgeweken van de vaste verandermomenten en de minimale invoeringstermijn van twee maanden. Reden hiervoor is dat het onderwijsveld gebaat is bij een snelle inwerkingtreding.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven