Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LoppersumStaatscourant 2019, 23304Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Zuidoost Loppersum

Logo Loppersum

Burgemeester en wethouders van Loppersum maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat gedurende zes weken, van dinsdag 23 april tot en met 3 juni 2019, het ontwerpbestemmingsplan Zuidoost Loppersum met identificatienummer NL.IMRO.0024.01BP0006-OW01 voor een ieder ter inzage ligt. Dit ontwerpbestemmingsplan is opgesteld om 75 woningen aan de Zeedijken, Delfstraat, Fivelstraat, Wijmersweg en Ter Muyden in Loppersum te slopen en aardbevingsbestendig terug te bouwen. De woningen worden op dezelfde locatie teruggebouwd.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt op de volgende wijzen ter inzage:

 

  • 1.

    digitaal via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;

  • 2.

    op papier tijdens de openingsuren bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Molenweg 12 te Loppersum

  • 3.

    tijdens een inloopbijeenkomst. De datum van de inloopbijeenkomst wordt binnenkort bekend gemaakt.

 

Gedurende de inzage termijn kan een ieder schriftelijk en mondeling zienswijzen kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Loppersum, Postbus 25, 9919 ZG Loppersum. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening, bereikbaar op telefoonnummer 0596-548200.

 

Vervolgprocedure

Het college van burgemeester en wethouders neemt de ingediende zienswijzen in behandeling. Indieners van een zienswijze zullen hierover schriftelijk worden geïnformeerd. Na behandeling van de zienswijzen stelt de raad het bestemmingsplan vast, waarna beroepsmogelijkheden openstaan bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum