Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikStaatscourant 2019, 20312Ruimtelijke plannenBestemmingsplan ‘Gedeputeerde Laanweg, Andijk’ onherroepelijk

Logo Medemblik

Op 31 januari 2019 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Gedeputeerde Laanweg, Andijk’ vast. Het bestemmingsplan gaat uit van een verkleining van de aanduiding ‘veiligheidszone – lpg’, zodat een baggerbedrijf zich kan vestigen op het bedrijventerrein.

Het besluit lag tot 29 maart 2019 ter inzage. In die periode konden belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State tegen het besluit.

Tegen het besluit is geen beroep ingesteld. Dit betekent dat het bestemmingsplan ‘Gedeputeerde Laanweg, Andijk’ op 29 maart 2019 in werking is getreden en onherroepelijk is geworden.