Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestStaatscourant 2019, 20179VerkeersbesluitenOpheffen parkeerplaats gehandicapten Leeuwerikweg 1 Soest

Logo Soest

Burgemeester en wethouders van Soest;

overwegende, dat de gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Leeuwerikweg 1 te Soest opgeheven kan worden door verwijdering van bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV-90);

dat het in het belang van de vrijheid en de veiligheid van het verkeer is tot opheffing over te gaan;

overwegende dat genoemde weg in de gemeente Soest is gelegen en bij deze gemeente in beheer is;

gelet op artikel 18, lid 1, onder d, van de Wegenverkeerswet (WVW);

mede gelet op de betreffende artikelen van het RVV 1990 en het BABW;

b e s l u i t e n :

  • I.

    door verwijdering van bord E6 van bijlage I van het RVV-90 met onderbord 33-DX-FG nabij de woning Leeuwerikweg 1 te Soest een parkeerplaats voor gehandicapten op te heffen;

  • II.

    dit besluit op te nemen in de Persoonsregistratie Gehandicaptenparkeerplaatsen.

Soest, 2 april 2019