Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZoeterwoudeStaatscourant 2019, 19882Ruimtelijke plannenBestemmingsplan ‘Westwoud, Veldzichtstraat’, Zoeterwoude

Logo Zoeterwoude

De gemeente Zoeterwoude laat weten dat de gemeenteraad op 28 maart 2019 het bestemmingsplan ‘Westwoud, Veldzichtstraat’ heeft vastgesteld. Wij laten dit weten volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

 

Dit plan gaat over de locatie van de Westwoudschool aan de Veldzichtstraat. Het bestemmingsplan regelt de mogelijkheid om op deze locatie woningen te bouwen.

 

Het ontwerp-bestemmingsplan was eerder zes weken lang te bekijken. In deze periode zijn meerdere zienswijzen ontvangen. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan zijn te lezen in de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’ (bijlage 8 van het bestemmingsplan).

 

Het bestemmingsplan is zes weken lang te bekijken

U kunt het bestemmingsplan vanaf 9 april 2019 bekijken op de volgende plekken:

 • www.ruimtelijkeplannen.nl (plannummer: NL.IMRO.0638.BP00022-VAS2);

 • in het gemeentehuis, op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur. Voor het maken van een afspraak: www.zoeterwoude.nl/afspraakmaken of 071-5806300.

   

U kunt de rechter vragen om ons bestemmingsplan te beoordelenDit heet: ‘instellen van beroep’. Niet iedereen mag beroep instellen. Hieronder leest u wanneer u wel beroep mag instellen. U mag alleen beroep instellen als u:

 • direct te maken krijgt met de gevolgen van dit besluit (een belanghebbende bent), en

 • op tijd een reactie heeft gegeven (zienswijze) op het ontwerp-bestemmingsplan.

Als u wel een belanghebbende bent maar niet (op tijd) een zienswijze heeft gegeven kan het zijn dat u toch beroep mag instellen. U mag dan toch beroep instellen als:

 • u bewijst dat het voor u in alle redelijkheid niet mogelijk was om (op tijd) een zienswijze te geven, of

 • uw beroep gaat over een onderdeel van het bestemmingsplan dat de gemeenteraad aangepast heeft nadat het ontwerp-bestemmingsplan te bekijken was.

   

U mag beroep instellen tot en met 21 mei 2019

Dit doet u door uw beroep, en de redenen waarom u beroep instelt, per brief op te sturen naar: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’S-GRAVENHAGE. In uw beroep moet het volgende staan:

 • uw handtekening;

 • uw naam en adres;

 • de datum;

 • de naam van het besluit waartegen u beroep instelt en dat voor dat besluit de Crisis- en herstelwet geldt;

 • de redenen van uw beroep.

 

Let op! U krijgt niet de kans om deze informatie na 21 mei 2019 nog toe te sturen. U mag dan ook geen nieuwe redenen voor uw beroep meer opsturen. Als er beroep wordt ingesteld gaat de rechter een besluit nemen binnen zes maanden. Dit staat allemaal in de Crisis- en herstelwet. Deze wet geldt onder andere als een project gaat over de herstructurering van woon- en werkgebieden.

 

U kunt de rechter vragen om te besluiten dat het bestemmingsplan nog niet gaat gelden

Dit heet een ‘voorlopige voorziening’. Normaal gaat het bestemmingsplan gelden meteen na 21 mei 2019. Het is dan mogelijk dat er bijvoorbeeld een vergunning wordt afgegeven, die past in de regels van dit bestemmingsplan, terwijl de rechter nog niet een besluit heeft genomen over het bestemmingsplan. Wilt u niet dat het bestemmingsplan meteen gaat gelden? En is het nodig dat de rechter daar snel een besluit over neemt (onverwijlde spoed)? Vraag dan voor 21 mei 2019 de rechter om een voorlopige voorziening. U mag alleen om een voorlopige voorziening vragen als u ook beroep heeft ingesteld. U kunt de rechter per brief vragen om een voorlopige voorziening. Stuur deze brief naar: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’S-GRAVENHAGE.