Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
overigStaatscourant 2019, 19790Besluiten van algemene strekking

Regeling van het Kabinet van de Koning van 1 april 2019 met betrekking tot digitale vervanging van vernietigbare archiefbescheiden (Vervangingsbesluit vernietigbare archiefbescheiden KvdK 2019)

De directeur van het Kabinet van de Koning,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995, artikel 6, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995 en artikel 26b van de Archiefregeling 2009;

besluit:

Artikel 1

Over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de analoge papieren archiefbescheiden die op grond van de geldende selectielijst voor het Kabinet van de Koning voor vernietiging in aanmerking komen.

Artikel 2

  • 1. De digitale vervanging geschiedt zoals beschreven in het vastgestelde ‘Handboek vervanging vernietigbare archiefbescheiden KvdK’ dat ter inzage ligt bij het Kabinet van de Koning.

  • 2. Raadpleging van het handboek geschiedt volgens de voorwaarden genoemd in artikel 20 van de Regeling archiefbeheer KvdK 2019.

Artikel 3

De originele, vervangen papieren archiefbescheiden worden vernietigd in overeenstemming met het in artikel 2 genoemde handboek.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Artikel 4

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Vervangingsbesluit vernietigbare archiefbescheiden KvdK 2019’.

Den Haag, 1 april 2019

De directeur van het Kabinet van de Koning, C. Breedveld