Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)Staatscourant 2019, 1976Overig

Intrekkingen Nederlanderschap, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Bij beschikking van De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 8 januari 2019, is het koninklijk besluit van 8 december 2014, nummer KB 2014002334, waarbij aan Farok Barzani geboren op 1 juni 1972 te Erbil Irak, van Iraakse nationaliteit, het Nederlanderschap is verleend ingetrokken op grond van artikel 15, eerste lid onder d, van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Dit houdt in dat Farok Barzani met ingang van 8 januari 2019 de Nederlandse nationaliteit heeft verloren.