Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint AnthonisStaatscourant 2019, 18077Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ''Buitengebied Oploo, Spekklef 15''

Logo Sint Anthonis

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan ''Buitengebied Oploo, Spekklef 15'' (NL.IMRO.1702.8BPspekklef15-ON01) inclusief alle bijlagen ter inzage ligt.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming ''Agrarisch - Intensieve veehouderij'' in de bestemming ''Bedrijf - Agrarisch verwant bedrijf'' ten behoeve van de vestiging van een hoveniersbedrijf. Het intensieve veehouderijbedrijf ter plekke zal hiertoe worden beëindigd.

Reageren op het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan inclusief alle bijlagen ligt met ingang van dinsdag 2 april 2019 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Brink 3 te Sint Anthonis. Ook kunt u het ontwerpbestemmingsplan raadplegen op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/NL.IMRO.1702.8BPspekklef15-ON01www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende bovengenoemde termijn kan door een ieder een schriftelijke dan wel mondelinge zienswijze kenbaar worden gemaakt tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend op het volgende adres: gemeente Sint Anthonis, Postbus 40, 5845 ZG Sint Anthonis. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Strategie & Ontwikkeling. U kunt hiervoor contact opnemen met Mendy van Liempt op telefoonnummer 0485-388 888.

Sint Anthonis, 1 april 2019