Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikStaatscourant 2019, 17357Ruimtelijke plannenOntwerp wijzigingsplan Dorpsstraat 45 te Wervershoof (gemeente Medemblik)

Logo Medemblik

Burgemeester en wethouders zijn van plan het bestemmingsplan “ Dorpskernen III “ te wijzigen voor het perceel Dorpsstraat 45 te Wervershoof.

Het ontwerp wijzigingsplan gaat over de verwijdering van de aanduiding ‘karakteristiek’ op het perceel

 

Ter inzage

Het ontwerp wijzigingsplan kunt u vanaf vrijdag 29 maart 2019 zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21, Wognum. Het ontwerp wijzigingsplan is ook in te zien op www.medemblik.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl

(planid: NL.IMRO.0420.WPDorpsstraat45-ON01)

 

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgevingszaken.

 

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.