Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2019
Nr. 1659

Gepubliceerd op 11 januari 2019 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Gemeente Nissewaard - Ter inzage ontwerp verkeersbesluit inrijverbod/geslotenverklaring voor motorvoertuigen - Toldijk, Geervliet

Logo Nissewaard

In Geervliet ervaren bewoners hinder van (sluip)verkeer over de Tolstraat en Toldijk. Het verkeer beïnvloedt het wooncomfort van de bewoners van de historische panden. Dit is de aanleiding voor bewoners om de gemeente te verzoeken om de afsluiting van de Toldijk tijdens de spitsperioden. De gemeente weegt hierbij het belang van het wonen in de historische kern van het dorp.

De monumentale status van de oude dorpskern in Geervliet vormt een legitiem argument om naar een wijze van verkeersreductie tijdens de spits te zoeken. Deze verkeersreductie geeft invulling aan de wens van de belanghebbende bewoners, zonder het algemeen belang van alle inwoners van Geervliet te schaden. Immers, de route over de Toldijk voorziet tijdens de spits in de mogelijkheid voor gebruik door bestemmingsverkeer (met een aantoonbare bestemming) dat niet tot het overlastgevende sluipverkeer kan worden gerekend.

De gemeente heeft besloten om te onderzoeken welke oplossingsrichtingen kunnen bijdragen aan het doel om de oude dorpskern, qua verkeersbelasting, te ontlasten. In dat onderzoek is onderzocht welke alternatieve verkeersmaatregelen haalbaar zijn. Daarbij is gericht ingezet op de dialoog met belanghebbende bewoners en overige bewoners van Geervliet en Heenvliet. Het doel daarbij was om de verkeersintensiteit in de Tolstraat en op de Toldijk verder te verlagen. Aan de hand van verkeersonderzoek dat recent is gehouden is de balans opgemaakt van de huidige specifieke verkeerssituatie. Ook is bezien of en in welke mate het historisch karakter van de dorpskern kan en wellicht moet bijdragen aan een meer verkeersluw straatbeeld.

De gemeente is voornemens om voor bepaalde duur (tot de evaluatie na verplaatsing van de sportvelden (Geervliet) en de verhuizing van Albert Heijn (Heenvliet) de volgende aanvullende voertuigbeperkende maatregelen te nemen:

  • 1.

    het instellen van een inrijdverbod/geslotenverklaring voor motorvoertuigen door het plaatsen van verkeersbord RVV C12, met onderborden "ma-vrij 16.00-19.00" en "Uitgezonderd aantoonbaar bestemmingsverkeer", aan beide zijden van de Toldijk, zoals weergegeven in tekening 99-62-2098;

  • 2.

    het doen van een vooraankondiging van het inrijdverbod/geslotenverklaring voor motorvoertuigen door het plaatsen van bord RVVC12, met onderbord "over XXX m Toldijk afgesl ma-vr 16.00-19.00" en "Uitgezonderd aantoonbaar bestemmingsverkeer", op de Oude Singel, Tolstraat en Noorddijk, zoals weergegeven in tekening 99-62-2098.

Reacties

U kunt tot 26 februari 2019 een reactie (zienswijze) indienen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

Een schriftelijke reactie stuurt u naar:

  • Gemeente Nissewaard

  • het college van burgemeester en wethouders

  • Postbus 25

  • 3200 AA Spijkenisse.

Voor het geven van een mondelinge reactie maakt u een afspraak bij team Regie en Beheer.

Meer weten?

Neem contact op met het team Regie en Beheer via telefoonnummer: 140181 als u meer wilt weten over het ontwerp verkeersmaatregel of om een afspraak te maken.

Bijlage: Tekening 99-62-2098

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl