Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2019, 16431Ruimtelijke plannenOntwerpwijzigingsplan Tuinbouwweg 7 in Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Tuinbouwweg 7 in Maarssen met ingang van vrijdag 29 maart tot en met donderdag 9 mei 2019 ter inzage ligt.

Inhoud

Met dit ontwerpwijzigingsplan maken burgemeester en wethouders gebruik van de in het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. vastgelegde wijzigingsbevoegdheid om de bestemming van het perceel Tuinbouwweg 7 in Maarssen te wijzigen van ‘Agrarisch’ in ‘Wonen’ en ‘Tuin’. Het agrarisch bedrijf is beëindigd. De bestemmingswijziging maakt het mogelijk om op de locatie te wonen zonder een agrarisch bedrijf te voeren.

Inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.1904.WPTuinbouwweg7MRS-OW01) met ingang van vrijdag 29 maart raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 9 mei 2019. Het plan ligt in de kast Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Bouwmeester (14 0346).

Reageren

U kunt met ingang van vrijdag 29 maart 2019 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Voor het indienen van uw zienswijze(n) kunt u ook gebruik maken van een digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken aan de heer J. Bouwmeester (14 0346).