Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 15713Ruimtelijke plannenVaststelling Aangepast afwegingskader zonne-energie Hoogeveen

Logo Hoogeveen

Het college van Burgemeester en Wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad op 14 maart 2019 heeft vastgesteld de deelstructuurvisie “Aangepast afwegingskader zonne-energie Hoogeveen”. Naar aanleiding van de ervaringen met de verschillende vergunning trajecten voor zonneparken de afgelopen tijd alsmede naar aanleiding van tussentijdse ontwikkelingen, is onderliggende aanpassing van het “Afwegingskader Zonne-energie”, vastgesteld.

De gemeente Hoogeveen heeft als ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. De gemeente wil daarom het gebruik van duurzame energie stimuleren. Op particulier niveau gebeurt dit al via enkele gemeentelijke regelingen zoals de energiescan en het verstrekken van duurzaamheidsleningen. Er komen echter ook steeds meer verzoeken bij de gemeente binnen voor de realisatie van zonneparken voor de opwekking van zonne-energie. Om deze verzoeken te kunnen toetsen, beschrijft het afwegingskader voor zonne-energie op welke plaatsen binnen de gemeente een zonnepark mogelijk is en onder welke voorwaarden.

Inzage

De deelstructuurvisie “Aangepast afwegingskader zonne-energie Hoogeveen”, ligt vanaf 21 maart 2019 permanent ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.  Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0118.2018SV8099002-VG02.

De deelstructuurvisie “Aangepast afwegingskader zonne-energie Hoogeveen” treedt de dag na de bekendmaking in werking. Tegen de vaststelling van de deelstructuurvisie staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.