Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 15464Overig

Kennisgeving melding besluit algemene regels milieu mijnbouw Oranje-Nassau Energie B.V., Amsterdam, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Op 25 februari 2019 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat een melding ingevolge het “Besluit algemene regels milieu mijnbouw” (Staatsblad 2008, 125) ontvangen van Oranje-Nassau Energie B.V. te Amsterdam.

De melding heeft betrekking op een voorgenomen activiteit op het bestaande platform L11b-A gelegen in de Noordzee op circa 60 kilometer ten noorden van Den Helder, op de geografische coördinaten 53" 28' 21.30" NB en 04'29', 22.07" OL (ETRS89), in het Nederlands deel van het continentaal plat.

De voorgenomen activiteit betreft het gedeeltelijk abandonneren van put L11b-A06 en het hydraulisch stimuleren van put L11b-A06x. De werkzaamheden worden met behulp van een mobiele installatie verricht. De werkzaamheden worden in de dag, avond en nachtperiode uitgevoerd. De werkzaamheden starten naar verwachting vanaf begin mei 2019 en duren tot naar verwachting tot eind augustus 2019. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer H. Vorsteveld (tel. 070 – 379 8923).