Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarenStaatscourant 2019, 14400OverigAanvullende mandaten omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Logo Haaren

De ODBN heeft bij het ‘Mandaatbesluit Omgevingsdienst Brabant Noord 2015 gemeente Haaren’ een aantal bevoegdheden gemandateerd gekregen. Op 5 februari 2019 zijn een aantal aanvullende mandaten voor de ODBN vastgesteld.

Aanpassing mandaatregister

In het mandaatregister zijn de bevoegdheden van het college en de burgemeester opgenomen die deze bestuursorganen hebben opgedragen aan medewerkers. Deze besluiten kunnen door medewerkers, maar onder verantwoordelijkheid van het college of de burgemeester, genomen worden.

Tevens zijn er volmachten en machtigingen in dit register opgenomen.

Het register wordt regelmatig geactualiseerd. Op 5 februari 2019 is de 16e wijziging van het register vastgesteld.

Deze besluiten en het mandaatregister liggen ter inzage in het gemeentehuis en kunnen op verzoek (digitaal) worden verstrekt.