Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DoetinchemStaatscourant 2019, 12670VergunningenOntwerpomgevingsvergunning uitgebreide procedure voor het bouwen van 6 woningen: Molenkamerstraat ong. (sectie I, perceelnr. 6440) in Gaanderen

Logo Doetinchem

Het college is van plan de aanvraag om een omgevingsvergunning te verlenen.

Locatie: Molenkamerstraat ong. (sectie I, perceelnr. 6440)

Omschrijving: bouwen van 6 woningen

Dossiernummer: 20180499

Datum verzending: 1 maart 2019

Vanaf dinsdag 5 maart 2019 kunt u het ontwerpbesluit en de stukken die daarbij horen digitaal bekijken bij de gemeentewinkel, loket bouwen en wonen. Hiervoor moet u eerst een afspraak maken met het loket bouwen en wonen, telefoonnummer (0314) 377377. De stukken liggen zes weken ter inzage. Het ontwerpbesluit wordt ook gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl . Iedereen kan in deze periode (t/m 15 april 2019) een zienswijze (reactie) over het ontwerpbesluit indienen. Dit kan door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem, Postbus 9020, 7000 HA in Doetinchem. U kunt ook mondeling een zienswijze indienen (op afspraak). U kunt alleen beroep indienen tegen ons definitieve besluit als u ook een zienswijze (reactie) heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit.