Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-02-2019 gepubliceerd door Zundert. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2019-11413".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (coördinaten) 96572 384702
Identifier stcrt-2019-11413
Jaargang 2019
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 4885
Publicatiedatum 2019-02-27
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 11413
Publicerende organisatie Zundert
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan-id NL.IMRO.0879.WPhelstraat4a-VS01
Straatnaam Helstraat
Taal nl
Titel Toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro voor het perceel gelegen aan Helstraat 4a te Achtmaal
Type ruimtelijk plan wijzigings- of uitwerkingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken
Woonplaats Achtmaal