Melding voornemen voorbereiding bestemmingsplannen, artikel 1.3.1. Bro, gemeente Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geeft het college van Oisterwijk kennis van het voornemen de volgende bestemmingsplannen voor te bereiden:

 

  • Bestemmingsplan 'KVL-terrein, noordzijde: met deze partiele herziening van het bestemmingsplan KVL-terrein wordt woningbouw aan de noordrand mogelijk gemaakt

  • Bestemmingsplan 'KVL-terrein, oost'- voorheen bekend als Studiegebied KVL-: met dit bestemmingsplan wordt de ontwikkeling van woningbouw, detailhandel en bedrijven aan de oostzijde van het KVL-terrein mogelijk gemaakt

  • Bestemmingsplan 'Nicolaas van Eschstraat 28': met dit bestemmingsplan wordt de herontwikkeling van deze locatie met onder andere woningbouw mogelijk gemaakt.

     

    Het is niet mogelijk om tegen dit voornemen zienswijzen in te dienen. Ook liggen er nog geen stukken ter inzage. Er worden geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over deze plannen.

    Zodra een bestemmingsplan in ontwerp gereed is zal het mogelijk zijn hiertegen zienswijzen in te dienen. Hierover volgen afzonderlijke publicaties in de Nieuwsklok, de Staatscourant en op www.oisterwijk.nl.

  •  

Het college, 21 februari 2018

Naar boven