Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2018, 7554Benoemingen en ontslagen

Besluit van 29 januari 2018, nr. 2018000185, houdende de benoeming van de plaatsvervangend regeringscommissaris voor het openbaar lichaam Sint Eustatius

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 januari 2018, nr. 2018-0000035354, Secretaris-Generaal cluster, directie Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius;

Hebben goedgevonden en verstaan

Met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius wordt de heer Mervyn Keith Maria Stegers tot plaatsvervangend regeringscommissaris benoemd.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit.

Wassenaar, 29 januari 2018

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops