Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7554

Gepubliceerd op 7 februari 2018 16:04Besluit van 29 januari 2018, nr. 2018000185, houdende de benoeming van de plaatsvervangend regeringscommissaris voor het openbaar lichaam Sint Eustatius

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 januari 2018, nr. 2018-0000035354, Secretaris-Generaal cluster, directie Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius;

Hebben goedgevonden en verstaan

Met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius wordt de heer Mervyn Keith Maria Stegers tot plaatsvervangend regeringscommissaris benoemd.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit.

Wassenaar, 29 januari 2018

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl