Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7464

Gepubliceerd op 13 februari 2018 09:00Uitnodiging tot het indienen van concurrerende aanvragen voor een opsporingsvergunning voor koolwaterstoffen voor de blokken B17 en F1 en delen van de blokken B16(B16b), E3(E3a), E6(E6a), F2(F2b) en F4(F4a), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Minister van Economische Zaken en Klimaat deelt mee dat een aanvraag voor een opsporingsvergunning voor koolwaterstoffen is ontvangen voor de blokken B17 en F1 en delen van de blokken B16(B16b), E3(E3a), E6(E6a), F2(F2b) en F4(F4a) zoals is aangegeven op de kaart, die als bijlage 3 is gevoegd bij de Mijnbouwregeling (Stcrt. 2014, nr. 4928).

De Minister van Economische Zaken en Klimaat nodigt eenieder, onder verwijzing naar artikel 15 van de Mijnbouwwet (Stb. 2002, nr. 542), uit tot het indienen van een aanvraag voor een opsporingsvergunning voor koolwaterstoffen voor de blokken B17 en F1 en delen van de blokken B16(B!6b), E3(E3a), E6(E6a), F2(F2b) en F4(F4a) van het continentaal plat.

Blokdeel B16b wordt begrensd door de grootcirkels tussen de puntenparen A-B, B-C, C-D en A-D.

De punten zijn als volgt gedefinieerd:

punt

º

’’ O.L.

º

’’ N.B.

A

3

59

54,831

55

4

57,466

B

4

19

54,862

55

4

57,480

C

4

19

54,873

54

59

57,470

D

3

59

54,842

54

59

57,456

De ligging van de bovengenoemde punten is uitgedrukt in geografische coördinaten berekend volgens het ETRS89 systeem.

De oppervlakte van blokdeel B16b bedraagt 197,6 km2.

Blokdeel E3a wordt begrensd door de grootcirkels tussen de puntenparen A-B, B-C, C-D en A-D.

De punten zijn als volgt gedefinieerd:

punt

º

’’ O.L.

º

’’ N.B.

A

3

47

24,823

54

59

57,447

B

3

59

54,842

54

59

57,456

C

3

59

54,863

54

49

57,436

D

3

47

24,844

54

49

57,427

De ligging van de bovengenoemde punten is uitgedrukt in geografische coördinaten berekend volgens het ETRS89 systeem.

De oppervlakte van blokdeel E3a bedraagt 247,7 km2.

Blokdeel E6a wordt begrensd door de grootcirkels tussen de puntenparen A-B, B-C, C-D en A-D.

De punten zijn als volgt gedefinieerd:

punt

º

’’ O.L.

º

’’ N.B.

A

3

47

24,844

54

49

57,427

B

3

59

54,863

54

49

57,436

C

3

59

54,867

54

48

19,433

D

3

47

24,848

54

48

19,424

De ligging van de bovengenoemde punten is uitgedrukt in geografische coördinaten berekend volgens het ETRS89 systeem.

De oppervlakte van blokdeel E6a bedraagt 40,6 km2.

Blokdeel F2b wordt begrensd door de grootcirkels tussen de puntenparen A-B, B-C, C-D en A-D.

De punten zijn als volgt gedefinieerd:

punt

º

’’ O.L.

º

’’ N.B.

A

4

19

54,873

54

59

57,470

B

4

28

54,887

54

59

57,476

C

4

28

54,897

54

54

57,466

D

4

19

54,883

54

54

57,460

De ligging van de bovengenoemde punten is uitgedrukt in geografische coördinaten berekend volgens het ETRS89 systeem.

De oppervlakte van blokdeel F2b bedraagt 89,1 km2.

Blokdeel F4a wordt begrensd door de grootcirkels tussen de puntenparen A-B, B-C, C-D en A-D.

De punten zijn als volgt gedefinieerd:

punt

º

’’ O.L.

º

’’ N.B.

A

3

59

54,863

54

49

57,436

B

4

19

54,894

54

49

57,450

C

4

19

54,907

54

43

50,438

D

3

59

54,876

54

43

50,423

De ligging van de bovengenoemde punten is uitgedrukt in geografische coördinaten berekend volgens het ETRS89 systeem.

De oppervlakte van blokdeel F4a bedraagt 243,2 km2.

Aanvragen kunnen worden ingediend gedurende 13 weken na publicatie van deze uitnodiging in het Publicatieblad van de Europese Unie en dienen gericht te zijn aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat, ter attentie van mr J.L. Rosch, directie Energie en Omgeving, Postbus 20401, 2500 EK DEN HAAG.

Deze aanvraag is gepubliceerd in het “Publicatieblad van de Europese Unie” (2017/C 444/10) op 23 december 2017.

Aanvragen die na afloop van bovengenoemde termijn zijn ontvangen (12 maart 2018), zullen niet in behandeling worden genomen.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij mr. E.J. Hoppel, bereikbaar op telefoonnummer: (31) 70 379 77 62.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: J.L. Rosch MT-lid directie Energie en Omgeving

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl