Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemStaatscourant 2018, 73978OverigBESLISSING VAN HET CENTRAAL STEMBUREAU OP HET VERZOEK VAN EEN POLITIEKE GROEPERING TOT INSCHRIJVING VAN DE AANDUIDING WAARMEE ZIJ OP DE KANDIDATENLIJST WENST TE WORDEN VERMELD

Logo Haarlem

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten maakt het volgende bekend.

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten heeft besloten het op 13 december 2018 door de Partij van de Ouderen ingediende verzoek tot registratie af te wijzen.

Op grond van artikel G 2, lid 4 onder b van de Kieswet, stemt de aanduiding, naar het oordeel van het centraal stembureau, in hoofdzaak overeen met een reeds op de voet van artikel G 2 geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering en daardoor verwarring te duchten is.

Haarlem, 20-12-2018

De voorzitter van het centraal stembureau,

J. Wienen