Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveStaatscourant 2018, 73200VerkeersbesluitenWijzigen en opnieuw vaststellen van de bebouwde kom volgens de Wegenverkeerswet, voor zover het de westelijke grens betreft op de Pastoriestraat te Velp

Logo Grave

De raad van de gemeente Grave

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 oktober 2018

 

gehoord het advies van de commissie Ruimte van 20 november 2018

 

gelet op artikel 20a van de Wegenverkeerswet;

 

besluit

Tot het wijzigen en opnieuw vaststellen van de bebouwde kom volgens de Wegenverkeerswet, voor zover het de westelijke grens betreft op de Pastoriestraat te Velp.

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Grave in zijn openbare vergadering

van 11 december 2018.

 

 

De raad voornoemd,

 

M.J. Swinkels, griffier

A.M.H. Roolvink Msc, voorzitter