Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasdrielStaatscourant 2018, 72720OverigPublicatie anterieure overeenkomst “Veersteeg/Kerkdriel-Noord” te Kerkdriel, Maasdriel

Logo Maasdriel

Het college maakt ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij op 17 december 2018 een anterieure overeenkomst ex art. 6.24, lid 1, Wro heeft gesloten voor een locatie te Kerkdriel, kadastraal bekend gemeente Maasdriel sectie N nummer N3235, gelegen tussen Veersteeg 23 en 25.

Omdat deze overeenkomst is aangegaan voordat een bestemmingsplan van kracht wordt, wordt deze overeenkomst een anterieure (voorafgaande) overeenkomst genoemd. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over een bestemmingswijziging nabij deze locatie en over de vergoeding van de kosten die de gemeente maakt vanwege de planologische medewerking die zij voornemens is te verlenen.

Met ingang van 20 december 2018 ligt een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis te Kerkdriel (Kerkstraat 45).

Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

Meer informatie

Bel of mail de gemeente en vraag naar de heer B. Wouda of R. Gort.

Telefoon: 14 0418